STRUKTURKALKNING - HUR, VAR, VARFÖR

I denna film får du mer information om hur strukturkalkning fungerar och när det är dags att genomföra åtgärden. Filmen tar även upp kalkfilterdiken. Dessa åtgärder är effektiva för att behålla näringen på fältet och inte i vattendraget.