ATT ANLÄGGA EN MUSSELODLING

Att anlägga en fullskalig musselodling är kostsamt och tidskrävande och resultatet kanske inte blir det man förväntat sig. Hur ska man då göra för att ta reda på vilken lokal som är mest lämpligt? Settlingsstationer är ett effektivt sätt...


Filmen är producerad av naturum Västervik och Västerviks kommun, på uppdrag av Kalmarsundskommissionen. Detta är en del av Aquabest,

Läs mer här:

Kalmarsundskommissionen
Aquabestproject

filmen har producerats med hjälp av LOVA.