TJUST SKÄRGÅRD

Tjust skärgård är skärgården utanför Västervik. Den består av mer än 5000 öar och skär. Den stora variationen av mjuka bottnar och branta klippor gör att undervattensmiljön är mycket varierad. Längst de många skären hittar vi stora skogar av Blåstång som är mycket viktiga för Östersjöns djurliv. Arterna som lever i Östersjön har anpassat sig till ett liv i bräckt vatten. Bland de arter vi hittar i Östersjön finns Kantnålfiskar som Tångsnälla och Mindre havsnål. I skärgården häckar fler Havsörnspar men även Berguv häckar här. Dessa magnifika fåglar har man möjlighet att se om man tar en tur ut i skärgården. Tjust skärgård är en rik och orörd skärgård, den är väldigt UNIK så var rädd om den när du vistas i den.