TVÄTTA ELLER MÅLA?

Att erbjuda alternativ till giftiga båtfärger
För att förhindra påväxt på fritidsbåtars båtbottnar används idag i väldigt stor utsträckning båtbottenfärger som utgör ett hot mot vattenmiljön. Det finns idag inga kända samt av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger som man med säkerhet kan säga inte skadar vattenmiljön. De pengar som regeringen nu satsar på LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) kan användas för att etablera fler båtbottentvättar utmed den svenska kusten. Men hur gör man detta på bästa sätt? Stiftelsen Håll Sverige Rent har under flera år arbetat med att öka båtägarnas användning av alternativ till giftiga båtbottenfärger och äger bland annat en s.k. borsttvätt som är placerad på Lidingö i Stockholm.

Havstulpansprojektet
Naturum Västervik har under några sommrar deltagit i ett havstulpanprojekt som initierats av Skärgårdsstiftelsen. Under perioden maj – september har provplattor använts och undersökts för att kunna informera båtägare lokalt när det är dags att tvätta båten. Detta är ett led i den forskning som läggs ner på att finna ett alternativ till dagens giftiga båtbottenfärger. Idag finns alla utbyggda tvättar runt Stockholmsregionen. Naturum Västervik informerar dig om möjligheten att etablera tvättar i Tjust.

Västervik 8/7 2016: Havstulpanerna fäster nu. Dags tvätta båtbotten!
Det finns en båtbottentvätt i Västervik. Läs mer om bokning och om projektet här!

Övervakning av när havstulpaner fäster 
Vill du ha en varning när havstulpanerna börjar fästa på båtbotten på olika platser efter kusten?
Västerviks kontrollplats finns på Notholmen i Skeppsbrofjärden, Västerviks hamn. Lokala avvikelser förekommer.

Här kan du anmäla dig för att få meddelande om det!