PLASTER I HAVET

Runt om i våra hav flyter det runt plast och skräp, detta är ett av vår tids största problem. Det handlar inte bara om det skräpet vi ser, utan alla de små plastpartiklar som tar sig in i näringskedjan och på sin väg kan orsaka stora skador.