PÅL ÅLS ÄVENTYR

Kom och träffa Pål Ål!
Pål berättar sin fantastiska resa från Sargassohavet och hit till våra vatten. Han berättar om många spännande djur han träffar på sin resa, allt från stora valar till små havsnålar.

Teatern är en kombination av bildvisning och dockteater, där besökarna får möta Pål i tångskogen.

Speltid: ca 10 min