SNORKELLED

NY Snorkelled på Gränsö, bara att upptäcka och använda av alla som önskar. 

En snorkelled fungerar som en naturstig fast under vatten. Bojar snitslar leden ovan ytan och informationsskyltar guidar besökaren/snorklaren under ytan. Välkommen att i sommar prova på ett äventyr i Östersjöns barnkammare.  

LONA logo