FOSFORDAMMAR - HUR, VAR, VARFÖR

I denna film får du mer information om hur fosfordammar fungerar och hur man kan anlägga dem. Detta är en viktig åtgärd för att minska näringstillförseln till Östersjön.