MARKKARTERING - HUR,  VAR, VARFÖR

Markkartering är en insats som är grundläggande för dig som markägare. Med en uppdaterad markkarta vet du vart i landskapet som rätt åtgärd/insats ska ligga.
Filmen är producerad av naturum Västervik och Västervik Kommun av Markus Nord och Dennis Wiström.