Ekosystem, biologisk mångfald och invasiva arter

Årskurs: 4 - 6 

Invasia arter ses som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Spridningen av främmande arter in i landet har ökat på grund av växande handel och ökat resande. När arterna väl är här sker spridning inom landet via transporter, från trädgårdar och genom olika verksamheter som hanterar växter och djur.

Lektionen ska bidra till att eleverna ut­vecklar kunskaper om naturen och att de får bekanta sig med några av biologins begrepp och förklaringsmodeller för att bättre förstå biologiska samband. Invasiva arter blir en utgångspunkt för att behandla begrepp som; biologisk mångfald, ekosystem, näringskedja, anpassningar samt igenkänning av en handfull invasiva arter. 

Centralt innehåll, biologi
Natur och miljö

  • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Bio­logisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars sam­spel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett syste­ma­tiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.


Tidsåtgång
60 - 90 minuter.

Plats
Naturum/klassrummet.

Upplägg

30 - 45 min
Introduktion till invasiva arter via en presenation. 

30 - 45 min
Vi letar efter invasiva arter i närområdet.
Om lektionen sker på skolan tar naturumpersonal med sig ett mindre antal av i Västervik vanligt förekommande invasiva arter till klassrummet. Eleverna får gruppvis ge förslag på hur arterna skulle kunna bekämpas utifrån faktablad om arterna.

Bokning
Kontakta oss med förslag på dag, tid, årskurs och ungefärligt antal elever:
frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

De globala målen för hållbar utveckling

Tidsåtgång 30 - 45 min.

Syftet med besöket är att öka elevernas intresse och kunskap för hållbar utveckling. Eleverna får öva på att tänka på hur social, ekonomisk och ekologisk hållabarhet hänger ihop lokalt och globalt. På naturum har vi valt att fokusera lite extra på mål nummer 6, 13, 14, och 15 som tillsammans utgör den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Vi tittar på en interaktiv karta där eleverna uppmuntras till dialog.

Finns det intresse av att lyfta ett mål specifikt eller önskemål om att anpassa besöket efter arbetet i klassrummet? Berätta vad ni önskar så ordnar vi det.

Den tillfälliga utställningen kommer att finnas på naturum under en begränsad tid. Utställningen är finansierad av Västerviks kommun, LONA, och Länsstyrelsen i Kalmar.

Tips!

Boka in en timme eller mer för att få ut det mesta av besöket. Vid besöket kan ni också spendera tid i naturums lokal och b.la. skåda fåglar, titta i stereoluppar, leta fiskar, Trout Route och annat kul.

Klassen delas in i två till tre mindre grupper som alternerar mellan att vara inne på naturum och till exempel vara på museet eller ute på Kulbacken. I de fallet kan det passa bra att planera in en förmiddag för besöket. Kontakta oss med era tidsramar så kommer vi med förslag på upplägg.

Alltid kostnadsfritt för skolor.
 

Bokning
Skicka gärna en förfrågan via mejl med förslag på dag och tid, årskurs och ungefärligt antal elever.
Boka in er klass eller fritidsgrupp genom att kontakta:
Frida Solli frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

Strandstädarlabbet

KOSTNADSFRITT

Strandstädarlabbet är ett program framtaget utifrån Agenda 2030 och Lgr 22 Konceptet bygger på att öka medvetenheten om hur djur och växter påverkas av nedskräpning, var skräpet kommer från, naturresurser, sortering och nedbrytningstider.

Detta kommer att hända
Aktiviteten hålls på Lucerna, Västervik. Frida från naturum Västervik möter upp precis till vänster efter bron över till Lucerna. Platsen har valts för att det är ett bra exempel på hur det kan se ut när skräp från havet samlats i en vik.

Vi letar efter skräp och pratar om vad vi hittar. Vi genomför också en skräptipsrunda om så önskas.

Kontakt
Bokning och frågor
Frida: frida@naturumvastervik.se
073-954 89 90

 

Besök på naturum

Vi erbjuder olika upplägg. Allt från landskapets utveckling till Östersjöns ekosystem. Hör gärna av er om ni har egna idéer eller specifika önskemål. Era synpunkter är otroligt värdefulla för oss – tillsammans kan vi utveckla naturum till en ännu bättre läromiljö för alla.

När: Måndag-fredag
Tid: 9-16
Kostnad: Gratis
Boka ert besök!

Kontakt
Frida Solli Hållbarhetspedagog
frida@naturumvastervik.se

0490 - 21177

 

Utvecklad av jElmerfjord.se