Besök på naturum

Naturum har Östersjön i fokus och erbjuder guidningar och fördrag till bokade grupper.

Möjliga teman att boka

  • Biologisk mångfald - behöver naturen oss?
  • Upptäck Östersjön - hur mår Östersjön?
  • Gränsö vårt stadsära naturreservat

Kostnad 250-1000 kr/grupp
Tid: 30-60 min

Kontakt: Hållbarhetspedagog Frida Solli  | Biologisk mångfald
frida@naturumvastervik.se

Kontakt: Markus Nord | Upptäck Östersjön 
markus.nord@vastervik.se

Kontakt: Michael Söderström guide | Naturreservat

michael.soderstrom@live.se

Utvecklad av jElmerfjord.se