Myran

Testa på våra roliga aktiviteter för förskolan!

Utförande

Vi pratar om myrans roll i stacken och hur de samarbetar för stackens bästa. Att hjälpas åt, alla får vara med, alla behövs! Vi pratar om hur starka de är och om hur det skulle se ut om en människa bar lika mycket. I munnen dessutom! Vilka bor i stacken?
Barnen får göra en myrstack tillsammans genom att plocka barr och limma på större papper för att därigenom skapa sin egen. Er egen myrstack får ni ta mer till förskolan eller hänga upp inne på naturum!

Syftet med aktiviteten är ökad förståelse för samband i naturen. Vikten av att hjälpas åt. Utveckla fantasi och föreställningsförmåga. Utveckla förmågan att skapa med hjälp av bild och form. Kommunicera upplevelser och erfarenheter genom skapande. Se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Med förhoppningen att öka nyfikenhet för naturvetenskap, kreativitet och lust att leka och lära.

Kontakt och bokning: 
Frida Solli
073-954 89 90
frida@naturumvastervik.se

Svarta lådan

Testa på våra roliga aktiviteter för förskolan!

Utförande

Deltagarna ska stoppa ner handen i hålet på respektive låda och känna utan att ta upp innehållet. När alla gjort detta moment så öppnas lådorna och deltagarna får information och frågor om arterna t ex "vad kände ni?" ”Denna växt heter Bredkaveldun”. 
Därefter ska deltagarna hitta arterna i dess naturliga miljö som ska vara i direkt anslutning till lådorna. Nu ges möjlighet att känna och jämföra så att arterna överensstämmer med innehållet i lådorna.

Syftet med aktiviteten är en ökad förståelse för naturens mångfald och variation. Utveckla fantasi och föreställningsförmåga. Kommunicera upplevelser och erfarenheter med hjälp av sinnena Se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Med förhoppningen att öka nyfikenhet för naturvetenskap, kreativitet och lust att leka och lära.

Bokas av förskolepedagoger

Tidsåtgång: ca 45 min

Aktiviteten är gratis

Kontakt och bokning: 
Frida Solli
073-954 89 90
frida@naturumvastervik.se

Låna en naturvägledare

Nu kan ni låna en naturvägledare/hållbarhetspedagog till er skola eller förskola!

Vi tar en närmare titt på närområdet. Vilka djur och växter har ni på just er gård eller i ert närområde? Vad lever och hur vet vi att något lever? Genom utforskande tas barnens nyfikenhet till vara och förhoppningen är att bidra till att skapa en relation till naturen.

Vad gör vi under besöket? Vi utforskar! Vi kan till exempel plantera, gräva i lövhögar/kompost, titta, känna och lukta på växter, leta efter olika sorters stenar, upptäck marken - är det torrt eller vått? Växter det mycket/lite? Det finns mycket spännande att urforska!

Tidsåtgång: 30 - 60 min.

Alltid kostnadsfritt för skolor och förskolor.

Varmt välkomna att höra av er!

Kontakt och bokning:
frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

Maskrosen

Testa på våra roliga aktiviteter för förskolan!

Utförande

Vi diskuterar hur fröer gror och växer. Här får barnen själva testa på att vara maskrosor som släpper fröer och fundera över om deras fröer har turen att hamna på en plats där de kan gro, växa upp och bli till en ny blomma som blir mat till insekter.

1. 15 min - inledande introduktion till vad ett frö är och vad som krävs för att fröer ska gro. Maskros utgör ett exempel i övningen. Vi pratar om hur fröer sprids på olika sätt.

2. 15 min - blåsa såpbubblor. Vi leker att vi är maskrosor som sprider fröer.

Syftet med aktiviteten är ökad förståelse för samband i naturen. Från frö till planta. Utveckla fantasi och föreställningsförmåga. Kommunicera upplevelser och erfarenheter genom drama, rörelse. Se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld med förhoppningen att öka nyfikenhet för naturvetenskap, kreativitet och lust att leka och lära.

Kontakt och bokning: 
Frida Solli
073-954 89 90
frida@naturumvastervik.se

Hej uttern här!

- Nu är sagostigen öppen! Kom och träffa mig och mina vänner på Kulbacken. Lös ett mysterium med oss!

Vill ni att Frida ska följa med och guida er så ring henne eller mejla. Men det går också bra att lyssna på sagan i appen Västerviks stories.

Hej, hej så länge..

 

Utställningen Mål Tider för skolelever

DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING - ÅRSKURSANPASSAS

Tidsåtgång 30 - 45 min.

Syftet med besöket är att öka elevernas intresse och kunskap för hållbar utveckling. Eleverna får öva på att tänka på hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop och vad det innebär för individen och på ett globalt plan. På naturum har vi valt att fokusera på mål nummer 6, 13, 14, och 15 som tillsammans utgör den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Vi tittar på en interaktiv karta där eleverna uppmuntras till dialog.

Finns det intresse av att lyfta ett mål specifikt eller önskemål om att anpassa besöket efter arbetet i klassrummet? Berätta vad ni önskar så ordnar vi det!

Den tillfälliga utställningen kommer att finnas på naturum under en begränsad tid. Utställningen är finansierad av Västerviks kommun, LONA, och Länsstyrelsen i Kalmar.

Tips!
Boka in en timme eller mer för att få ut det mesta av besöket. Vid besöket kan ni också spendera tid i naturums lokal och b.la. skåda fåglar, titta i stereoluppar, leta fiskar, Trout Route och annat kul.

Klassen delas in i två till tre mindre grupper som alternerar mellan att vara inne på naturum och till exempel vara på museet och/eller ute på Kulbacken. I de fallet kan det passa bra att planera in en förmiddag för besöket. Kontakta oss med era tidsramar så kommer vi med förslag på upplägg.

Alltid kostnadsfritt för skolor.

Bokning
Skicka gärna en förfrågan via mejl med förslag på dag och tid, årskurs och ungefärligt antal elever.
Boka in er klass eller fritidsgrupp genom att kontakta:
Frida Solli frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

 

Strandstädarlabbet

Vi samlas vid stranden eller på en förbestämd plats och förvandlas till skräpdetektiver. Först letar vi skräp/ledtrådar för att sedan försöka förstå vad det är för saker som har blivit skräp, var det kommer ifrån och vart det ska lämnas tillbaka. Syfte: att väcka intresse för miljö och hållbar utveckling på ett lekfullt och lärorikt sätt! Labbet bokas och anpassas efter kunskapsnivå och Lgr 11/Lpfö 18.

Tid: 60-120 min
Kostnad: Gratis

Kontakt och bokning
Frida Solli Hållbarhetspedagog
frida@naturumvastervik.se

Lektionstips

Besök på naturum

När: året runt
Kostnad: Gratis
Bokas:

Kontakt: Frida Solli Hållbarhetspedagog
frida@naturumvastervik.se

Utvecklad av jElmerfjord.se