MÅL TIDER

Missa inte vår nya utställning!

Genom den kan du få en bättre förståelse för hur miljömålssystemet fungerar och hur vi kan bidra till att uppnå målen. På naturum har vi lyft ut mål nummer 6, 13, 14, och 15 som tillsammans utgör den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

I utställningen diskuteras Agenda 2030, De globala hållbarhets målen samt Sveriges nationella miljömål. Hur hänger allt ihop?  Passa också på att avlägga ditt miljömålslöfte och fota dig med vår miljömålsek - vi kan alla göra små förändringar i vardagen för att bidra till att nå målen! 

Den tillfälliga utställningen kommer att finnas på naturum under en begränsad tid. Om det finns intresse av att låna den hör av er till oss!

Utställningen är finasierad av Västerviks kommun, LONA, och Länstryrelsen i Kalmar

DRA ÅT SKOGEN

En natur- och friluftslivsutställning. Har något förändrats sedan början av 1900 talet? Fina bilder och miljöer som berättar om hur vi använt oss av och använder friluftsliv för semester och välmående. För barn finns några kluriga aktiviteter att testa på. Utställningen har tagits fram i smarbete med Naturvårdsverket, Friluftsfrämjandet, Tjust naturskyddsförening, Tjust Fågelklubb och Västerviks Museum.

Smålands landskapsdjur

I början av 1900-talet fanns uttern i rikliga förekomster i större delen av Sverige. Populationen minskade dock kraftigt i mitten av 1950-talet trots att arten blev fredad från jakt 1968. Minskningen tror man i dag berodde på jakt, ökad biltrafik och framför allt en sämre miljö med ökande halter av hälsofarliga kemikalier som PCB och DDT. Nu ser trenden bättre ut för uttern.

Vill du veta mer? Besök naturum och titta på vår miniutställning om uttern. 

Utvecklad av jElmerfjord.se