MÅL TIDER

Missa inte vår nya utställning!

Genom den kan du få en bättre förståelse för hur miljömålssystemet fungerar och hur vi kan bidra till att uppnå målen. På naturum har vi lyft ut mål nummer 6, 13, 14, och 15 som tillsammans utgör den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

I utställningen diskuteras Agenda 2030, De globala hållbarhets målen samt Sveriges nationella miljömål. Hur hänger allt ihop?  Passa också på att avlägga ditt miljömålslöfte och fota dig med vår miljömålsek - vi kan alla göra små förändringar i vardagen för att bidra till att nå målen! 

Den tillfälliga utställningen kommer att finnas på naturum under en begränsad tid. Om det finns intresse av att låna den hör av er till oss!

Utställningen är finasierad av Västerviks kommun, LONA, och Länstryrelsen i Kalmar

UTSTÄLLNING OM INVASIVA FRÄMMANDE ARTER

VÅRA OVÄLKOMNA GÄSTER

Missa inte våra ovälkomna gäster – en spännande och lärorik utställning om invasiva främmande arter. Det är djur och växter som på grund av människan har hamnat utanför sin hemmiljö och hotar biologisk mångfald.

Välkomna in till oss på naturum Västervik och lär känna våra ovälkomna gäster. Då känner du igen gästerna nästa gång de kryper, simmar eller vajar förbi – och vet vad du kan göra för att bevara en artrik miljö.

Till utställningen hör ett quiz som hänger på Kulbackens område. Ta svarstalong inne på naturum, gör quizet och visa upp för naturumpersonal för att få ett fint pris!

Utställningen passar både barn och vuxna!

Basutställning Östersjön och skärgården

Våra guider berättar gärna om Östersjön och de djur och växter som lever där. Titta in i akvariet för att se kantnålsfiskar och räkor, alger och musslor, bland annat! Titta på modeller av andra fiskar och skärgårdens fåglar!

I filmrummet visar en film om Östersjön och inne på naturum rullar en film som visar arterna under ytan. 

Våra vilda bin - små men livsviktiga

Varför en utställning om vilda bin? Sverige finns 273 bofasta arter av vilda bin och i Kalmar län har 232 av dessa arter påträffats. De vilda bina minskar idag på ett katastrofalt sätt i hela världen. Var tredje svenskt vildbi, nästan 100 arter, riskerar att dö ut från landet på kort eller lång sikt. Det är allvarligt, bland annat för att binas pollinering ger oss mycket av den mat vi äter. Om vi känner till detta kanske vi blir mer benägna att göra något för att hindra den negativa utvecklingen. 

Välkomna att ta del av en inspirerande och viktig utställning! Dessutom finns en broschyr att ta med hem, med tips på hur du kan göra för att hjälpa bina, bilden på samtliga släkten och en helt del spännande fakta.

Utställningen är framtagen av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Till Er Tjänst

Kom upp och se vår kostnadsfria utomhusutställning om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och kulturlandskap!

Det går givetvis att boka guidning för grupper i utställningen
Kostnad: 1000 kr
Tid: 30-60 min

Kontakt
Frida Solli
Frida@naturumvastervik.se

 

 

Utvecklad av jElmerfjord.se